AADHAR CARD KAISE NIKALE

AADHAR CARD KAISE NIKALE

AADHAR CARD KAISE NIKALE

AADHAR CARD KAISE NIKALE
AADHAR CARD KAISE NIKALE

దోస్తో ఆజ్ కే టైమ్ పే సబ్ కుచ్ డిజిటల్ హో గ్యా హై లాగ్ భాగ్ సారే సర్కారీ కామ్ ఆన్‌లైన్ హోతే హై, ఉన్ని మై సే ఏక్ ఈ ఆధార్ కో భీ హమ్ ఆన్‌లైన్ నికల్ సక్తే హై, జిన్ లోగో నే యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సే ఆధార్ కార్డ్ బన్యానే కే దివానే ఔర్ వో అభి తక్ ఆప్కే పాస్ నహీ ఆయా హై, యా ఫిర్ ఆప్కా ఆధార్ కార్డ్ కహీ ఖో గయా హై టు ఆప్ ఉస్సే UIDAI (యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా) కి అధికారిక వెబ్‌సైట్ సే వో భీ బడి ఆసనీ సే కుచ్ సింపుల్ స్టెప్స్ కో ఫాలో కర్కే హై సక్తే హై.

UIDAI కి wesite pe aapko Aadhar card e సంబంధిత kaafi saari chize kar sakte hai jaise Aadhar card ko nikalana, Aadhar Card mai agar aapko koi aapki details ko update karna hai to aap wo bhi kar sakte hai, Aadhar Carakte hi status చెక్ చేయండి షాయ్, సాథ్ హాయ్ అగర్ ఆప్కో అప్నే ఆధార్ కార్డ్ కో అప్‌డేట్ కరణే కే లియే జో అపాయింట్‌మెంట్ బుక్ కర్నీ హై వో భీ ఆప్ UIDAI కి వెబ్‌సైట్ సే కర్ సక్తే హై. ఔర్ భీ కాఫీ సారీ చీజ్ హై ఆధార్ కార్డ్ సే రిలేషన్ జో ఆప్ UIDAI కి వెబ్‌సైట్ సే కర్ సక్తే హై.

తో ఆజ్ హమ్ ఆప్కో బటైంగే కి ఇ ఆధార్ కో ఆన్‌లైన్ కిస్ తారికే సే నికల్ సక్తే హై.

AADHAR CARD NIKALANA

జబ్ ఆప్ ఆధార్ కార్డ్ కే లియే దరఖాస్తు కర్తే హై ట్యాబ్ ఉస్సే పుర హోనే మై 15 దిన్ కా సమై లాగ్ జాతా హై క్యుకీ ఉస్సే UIDAI (యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా) కి తారాఫ్ సే సబ్ చైజ్ వెరిఫై కి జాతీ హై.

కర్నే కే బా డిస్ చిజ్ కా అప్‌డేట్ ఆప్కో ఆప్కే రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ పర్ భేజ్ ది జాతి హై జిస్కే బాద్ ఆప్ అప్నా ఇ ఆధార్ కో ఆన్‌లైన్ తరికే సే నికల్ సక్తే హై అని ధృవీకరించండి.

దోస్తో ఆజ్ కే టైమ్ పే దేశ్ కే హర్ వ్యక్తి కే పాస్ ఆధార్ కార్డ్ హోనా జరూరి హై చాహే వో బచా హో యా బుజుర్గ్ హో.

ఆధార్ క్రాడ్ కే బినా ఆప్కా కోయి భీ సర్కారీ కామ్ నహీ హోగా క్యుకీ హర్ సర్కారీ కామ్ మై ఆప్కో ఆధార్ కార్డ్ కి జరూరత్ పడ్టీ హై క్యుకీ యే ఆప్కీ ఏక్ ఐడెంటిఫికేషన్ హై.

ఆధార్ ఆప్కే పెహచాన్ పత్ర కా ప్రమాణ్ హోతా హై జిస్మే ఆప్కీ కుచ్ జాంకరీ హోతీ హై జైసే నామ్, పాట, DOB, ఆప్కీ ఫోటో ఔర్ ఆప్కా ప్రత్యేక గుర్తింపు సంఖ్య హోతా హై 12 ఆంకో కా.

జైసే కి ఆప్ సభి జాంతే హై కి ఆధార్ కార్డ్ కే జరీయే ఆప్కా ఓటర్ ఐడి కార్డ్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, పాన్ కార్డ్, రేషన్ కార్డ్ ఔర్ యహా తాక్ కి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ కర్నే మై భీ ఆధార్ కార్డ్ కి జరూరత్ పడ్తీ హై, ఇస్సే ఆప్ యే టు జి సమ్మే ఆధార్ కార్డ్ హుమారే లియే కిత్నా జరూరి హై.

చలియే అబ్ జాంతే హై కీ ఆప్ కైసే అప్నే ఆధార్ కార్డ్ కో ఆన్‌లైన్ తరికే సే నికల్ సక్తే హై.

UIDIA SE E AADHAR KAISE NIKALEN

దశ 1: UIDAIని శోధించండి
సబ్సే పెహ్లే అప్నే గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ యా కిసీ భీ బ్రౌజర్ కో ఓపెన్ కరే ఔర్ సెర్చ్ బార్ మై యుఐడిఎఐ లిఖ్ కే సెర్చ్ కరే ఫిర్ జో సబే ఉపర్ యుఐడిఎఐ కి అధికారిక వెబ్‌సైట్ ఆయ్ హై ఉస్పే క్లిక్ కరే.

స్టెప్ 2: ఆధార్ పే క్లిక్ కరే పొందండి
అధికారిక వెబ్‌సైట్ కో ఓపెన్ కర్నే కే బాద్ వెబ్‌సైట్ కే హోమ్ పేజ్ పార్ జో సబ్సే ఉపర్ ఆధార్ కా ఎంపికను పొందండి హై యుస్పార్ క్లిక్ కరే.

స్టెప్ 3: నికలేన్ ఆధార్ పే క్లిక్ కరే
ఆధార్ పే క్లిక్ కర్నే కే బాద్ ఏక్ పేజ్ ఓపెన్ హోగా ఉస్మే నికలానా ఆధార్ కా ఆప్షన్ హోగా ఉస్పే క్లిక్ కరే ఉస్కే బాద్ దుబారా సే ఏక్ పేజ్ ఓపెన్ హోగా ఉస్మే ఫిర్సే నికలెన్ ఆధార్ కే ఆప్షన్ పార్ క్లిక్ కరే పొందండి.

స్టెప్ 4: అప్ని వివరాలు కరే అనిపిస్తుంది

ఆధార్ నికల్నే పే క్లిక్ కర్నే కే బాద్ ఆప్కే సామ్నే ఏక్ పేజీ ఓపెన్ హోగా జిస్మే ఆప్కో అప్నీ వివరాలు కర్నీ హై అనిపిస్తుంది.
ఆధార్ కార్డ్ కో నికలానే కే లియే ఆప్కే పాస్ తీన్ తారికే హై.

1 – 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్

ఇస్మే ఆప్కో అప్నా 12 అంకెలు కా ఆధార్ నంబర్ దాల్నా హోగా.

2 – 28 అంకెల నమోదు ID (EID)
ఇస్మే ఆప్కో అప్నా 28 అంకెలు కా ఎన్రోల్మెంట్ ID దాల్నా హోగా.

3 – 16 అంకెల వర్చువల్ ID (VID)
ఇస్మే ఆప్కో అప్నా 16 అంకెలు కా వర్చువల్ ID దాల్నా హోగా.

ఇన్ తీన్ తరికో సే ఆప్ అప్నే ఆధార్ కో నికల్ సక్తే హై, అబ్ ఆప్కో ఇన్మే సే కిసీ ఏక్ ఆప్షన్ కో సెలెక్ట్ కర్కే అప్నీ ఐడి నంబర్ కో లిఖే.

స్టెప్ 5: క్యాప్చా లిఖే
అప్నే ID నంబర్ దాల్నే కే బాద్ ఆప్కో ఆప్కీ స్క్రీన్ పే జో క్యాప్చా కోడ్ దిఖ్ రా హై యూజ్ డాల్నా హోగా.

స్టెప్ 6: OTPని పంపండి
ID నంబర్ లేదా Captcha daalne ke Baad aapko send OTP ఎంపికను క్లిక్ కర్నా హై.

గమనిక :

OTP ఆప్కే యుఎస్ఎస్ మొబైల్ నంబర్ పే అయిగా జో ఆప్కే ఆధార్ కార్డ్ సే లింక్ హోగా అగర్ ఆప్కే ఆధార్ కార్డ్ సే ఆప్కా మొబైల్ నంబర్ లింక్ నహీ హై టు ఆప్ ఆధార్ కార్డ్ కో నికల్ నహీ పైంగే.

స్టెప్ 7: OTPని నమోదు చేయండి
OTP పే క్లిక్ కర్నే కే బాద్ ఆప్కే మొబైల్ నంబర్ పే జో OTP అయా హై usse ఆప్కో డాల్నా హై జిస్సే ఆప్కా OTP వెరిఫై హోగా ఉస్కే బాద్ వెరిఫై & నికలానే వాలే ఆప్షన్ పే క్లిక్ కరే జిస్సే ఆప్కా ఆధార్ కార్డ్ నికల్ జైగా.

నికల్ జానే కే బాద్ ఉస్సే ఓపెన్ కర్నే కే లియే ఆప్కో పాస్‌వర్డ్ ఎంటర్ కర్నా హోగా.

పాస్‌వర్డ్ ఆప్కే పేరు ఔర్ DOB కే ఫార్మాట్ మై హోగా జోకీ ఆప్కే నామ్ కే పెహ్లే 4 అక్షర్ ఔర్ ఆప్కే జనమ్ కాన్సే సాల్ మై హువా థా వో దాల్నా హోగా

ఉదాహరణ :

పేరు- ఆకాష్, పుట్టిన సంవత్సరం- 2000
ఆప్కా పాస్‌వర్డ్ హోగాకు – AKAS2000

జైసే హాయ్ ఆప్ పాస్‌వర్డ్ దాలేంగే ఆప్కే ఆధార్ కార్డ్ కా PDF ఓపెన్ హో జైగా.

CONCLUSION:-

ఆజ్ కే ఇస్స్ ఆర్టికల్ మై హమ్నే జానా కి ఆధార్ కార్డ్ హుమారే లియే కిత్నా జరూరీ హై ఔర్ సాథ్ ఆధార్ కార్డ్ కా కహా ఖా ఇస్తెమాల్ కియా జాతా హై, ఔర్ హమ్నే యే భీ సిఖా కి ఆధార్ కార్డ్ కో కైసే ఆప్ UIDAI (అత్యుత్తమ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ఆఫ్ ఇండియా) కైసే నికల్ సక్తే హై ఔర్ సాథ్ హాయ్ ఐఎస్ఎస్ వెబ్‌సైట్ సే ఆప్ ఆధార్ కార్డ్ కే సే ఔర్ క్యా కామ్ కర్ సక్తే హై యే భీ జానా హై అప్నే.
తో దోస్తో యే ఆర్టికల్ ఆప్కో కైసే లగా ముఝే వ్యాఖ్య కర్కే జరుర్ బతై.(AADHAR CARD KAISE NIKALE)

Also Read:-

GOOGLE SE PAISE KAISE KAMAI

1 thought on “AADHAR CARD KAISE NIKALE”

  1. Pingback: HOW TO CREATE MAIL ID IN PHONE - controleasyway

Leave a Comment

Your email address will not be published.